AVÍS LEGAL

La finalitat d’aquest lloc web consisteix a oferir publicitat dels nostres serveis i dels nostres productes d’assegurances , com també oferir el nostre contacte comercial.
En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) :

Dades Identificatives.
Raó social: CASAS DOMENECH,S.L.
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA,  tom 30006, foli 15, fulla B-168385, inscripció 2ª .
NIF: B61287330
Plaça Fra Bernadi,9 bis – 08560 – MANLLEU- BARCELONA
Telèfon: + 34938511583
Email: casasdomenech@casasdomenech.com

Condicions d’Ús.
Aquestes condicions d’usos pretenen regular l’ús d’aquest web que CASAS DOMENECH,S.L  posa a disposició del públic en la present URL.
La utilització aquesta web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa la plena acceptació de totes les condicions que estan incorporades en el present avís legal. El titular del web pot oferir , a través del web, productes i serveis que poden estar sotmesos a les condicions particulars pròpies que ,segons els casos, poden substituir ,completar o modificar les presents condicions i sobre les quals s’informarà l’usuari en cada cas concret

Ús del lloc web.
L’usuari es compromet a utilitzar la web , els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei .De la mateixa manera l’usuari es compromet a no utilitzar el web o els serveis i productes que s’hi presten amb finalitats il·lícites o contràries al present avís legal o de qualsevol altra forma lesiva o contrària als interessos de tercers o que poguessin danyar o inutilitzar el correcte funcionament del web.
L’usuari es compromet a no danyar, destruir o inutilitzar de qualsevol altra forma els programes o documents electrònics del present web.
L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al Servei d’accés mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com realitzar accions que danyin o generin error en el sistema.
L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers.

Propietat intel·lectual.
El lloc web www.casasdomenech.com i els seus continguts (vg, textos, imatges, so, animacions, vídeo i la resta dels continguts d’aquest web) són propietat de CASAS DOMENECH,S.L. o terceres empreses o persones que han donat una llicència o la seva autorització.
Els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual registrats per CASAS DOMENECH,S:L. o de terceres persones o empreses que han donat una llicència o la seva autorització, quedant prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir, la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació o una altra forma d’explotació sense l’autorització expressa del seu propietari.
Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió, distribució, reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà dels continguts d’aquest lloc web sense el consentiment previ i exprés del seu propietari, llevat que s’indiqui expressament una altra cosa o el seu ús sigui a títol personal o estrictament necessari per a l’ús i visualització dels mateixos des d’un ordinador personal i no vulneri els drets reconeguts del titular per la legislació vigent ..
CASAS DOMENECH,S.L. es reserva expressament el dret de canviar, modificar, complementar o suprimir, parcialment o totalment, continguts d’aquest lloc web sense avís previ, així com de procedir a la suspensió de la seva publicació de forma transitòria o definitiva. Per això, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta lloc web , constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular de la pàgina web o del titular dels mateixos.

Exoneració de Responsabilitats.
En navegar en aquest web l’usuari exonera CASAS DOMENECH,S.L de responsabilitats de danys o perjudicis derivats de fallades tecnològiques alienes o pròpies i de l’accés indegut o de l’ús indegut per la informació continguda en aquesta web. Així mateix, també exonera de responsabilitats per continguts de tercers ubicats en enllaços d’aquest web.
El propietari, CASAS DOMENECH,S.L., no respon de continguts inexactes o falta d’ autenticitat de la informació subministrada per aquests tercers a través dels seus enllaços.

Protecció de Dades.
La informació completa sobre la protecció de les dades personals es troba publicada en la nostra “Política de Privacitat” situada en aquesta mateixa pàgina web, al costat d’aquest Avís Legal:

www.casasdomenech.com/politica-de-privacitat/

Així mateix, l’ informem de la possibilitat d’ exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d’ accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i retirar el consentiment prestat. Per això podrà enviar un e-mail a: casasdomenech@casasdomenech.com o dirigir un escrit ,acompanyat còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent a : CASAS DOMENECH,S.L ,Plaça Fra Bernadi,9 bis 08560 MANLLEU – BARCELONA –
A més, l’ interessat pot adreçar-se a l’ Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.