A Casas Domènech Corredoria d’Assegurances som corredors d’assegurances. Som professionals independents que no estem vinculats amb una única companyia, sinó que oferim productes i serveis de diferents entitats asseguradors. D’aquesta manera, sempre busquem la millor opció de totes les companyies amb les quals treballem. 

Quan contractes una assegurança, t’ha passat mai llegir-ne els documents i no saber qui són les diferents figures que hi intervenen? 

T’ho expliquem a continuació!.

El prenedor és la persona física o jurídica que contracta la pòlissa i, per tant, assumeix el deure de pagar el cost de l’assegurança.

L’assegurat és la persona física o jurídica que s’està assegurant. Sigui la seva pròpia persona o els seus béns. És l’objecte de cobertura.

El beneficiari, en canvi, és la persona física o jurídica designada per rebre la prestació prevista en l’assegurança; sigui una compensació econòmica (p. ex. assegurances de llar, de comerç, de negocis …) o una prestació de servei (p. ex. assegurança de salut).

Les tres figures –prenedor, assegurat i beneficiari- poden ser la mateixa persona i molt sovint ho són, però també poden ser tres de diferents.

Per exemple, les tres figures són la mateixa persona quan una persona contracta una assegurança (prenedor) de casa seva (assegurat) i, en cas de sinistre, percep la compensació (beneficiari).

En canvi, les tres figures són diferents quan una persona contracta (prenedor) una assegurança de vida per al seu/va cònjuge (assegurat) i disposa que percebin la prestació prevista els seus fills (beneficiaris).

 

Font: pròpia/ Mussap.net