Casas Doménech

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Assegurances Personals
Assegurances Vehicles
Assegurances Patrimonials
Assegurances Industrials
Assegurances de Responsabilitat Civil

Responsabilitat Civil

Correu electrònic Imprimeix PDF

Qualsevol activitat pot d’una manera involuntària i accidental provocar danys materials i corporals a tercers, La societat en la qual vivim ens obliga a haver de complir i respondre econòmicament quan resultem responsables del dany o perjudici     causat a un tercer, ja sigui causat per nosaltres o per persones que depenguin de nosaltres. Ja sigui amb l’àmbit particular o empresarial obligant a la restitució econòmica dels danys soferts.GARANTIES QUE OFERIM


- Responsabilitat Civil de l’explotació del negoci
- Responsabilitat Civil patronal

- Responsabilitat civil post-treballs

- Responsabilitat Civil productes
- Responsabilitat Civil creuada
- Responsabilitat Civil professional

- Responsabilitat Contaminació

- ...altres

Newsflash

Aclariment i informació interessant per tots els assegurats de vehicles:

Davant la quantitat de consultes referent a la carta que estan rebent els propietaris de vehicles de més de deu anys d’antiguitat i concretament sobre la frase que en moltes d’elles apareix : “La DGT no tiene constancia que su vehículo esté asegurado. Compruebe que su vehículo está asegurado”, ens hem posat en contacte amb la DGT i li volem fer saber el següent:

- Es tracta d’una carta informativa i en cap cas té ànim sancionador

- Quan diu “no tiene constancia” no afirma que el vehicle no estigui assegurat si no que no apareix en el seu fitxer que es creua amb el fitrxer FIVA (Fitxer Informatiu de Vehicles Assegurats) que alimenten les Entitats Asseguradores

- El client que té el vehicle assegurat i rebut en vigor, pot estar del tot tranquil, i no cal que faci cap gestió.

Esperem que aquests aclariments el permetin donar resposta tranquilitzadora als seus mutualistes, i quedem com sempre a la seva disposició per a qualsevol consulta.